ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 2.11.2015

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 2.11.2015

2015/11/03 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Mgr. Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Havlík Jiří,

Omluveni:     Semirádová Helena, Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Postup probíhajících úprav a investic :
  1. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem. Objednáno.
  2. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno.
  3. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku . Probíhá.
  4. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička. V plánu.
  5. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou. Objednáno
  6. Výměna rolety ve velkém sálu. Objednáno
 1. Plány investic – řešení zastínění horních světel VS, řešení sundání starých svítidel VS : zda zároveň předělat celou elektrifikaci, nebo jen sundat svítidla. Celá realizace cca 200tis.  Řešení opravy střechy nad MS. Zvážit výměnu dalších oken dle rozpočtu. Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště.

Ostatní úkoly minulých zápisů

Br. Obr se s br. Smejkalem domluvili na tomto postupu postupného převodu činností, za účelem snížení úvazku k datu odchodu do důchodu :

–       Organizace členské databáze : Nalezneme člena TJ, který by převzal úplnou správu členské základny včetně objednávání známek, jejich správu, vydávání průkazek, úpravy databáze, tisk lístků na peníze, tisk sestav pro vedoucí oddílů, sestavení a odevzdávání potřebných formulářů pro župu, které se dělá v měsíci leden. Členskou databázi postupně učí br. Vach a br. Obr člena TJ br. Ondru Dvořáka.

–       Organizace úklidů v TJ : snažíme se zajistit externě, ale zatím nemáme uchazeče. Členové výboru se pokusí poohlédnout po někom. Vhodné podat inzerát na dveře.

–       Organizace údržby v TJ : Br. Votík je příliš vytížen – nemá čas plnit zadané úkoly. Nutno řešit.

–       Návrh : Zkusíme poptat kolik by stálo vedení účetnictví od Ing. Pauluse.

Nové body – schůze 5/2015

 1. Dotační poukázky – vyúčtování roku 2015
 2. Plán prázdnin 2016 – 18.7.-22.7 žádá o nájem pan Nezveda (CKN) – nelze dovolit, úpravy ve VS nelze stihnout do 18.7. až 22.7., 23.7. – 6.8. ,  Kladno má zájem o dřívější termín, který by blokoval část aerobiku – nutno domluvit mezi SG Pdy a Kladno.
 3. Úspěšně proběhla Noc Sokoloven.
 4. Informace o záboru sokolovny: Vánoční besídka SG – 18.12.2015. Závod SG 16.1.2016 do 17:00
 5. Br. Obr prosí o včasné hlášení rušení hodin.
 6. Br. Obr prosí vedoucí tréninkových hodin o posbírání prázdných a poloprázdných nápojových obalů na konci každého tréninku.
 7. Br. Ob prosí o odvoz pojezdu na dveře a dveří samotných od R. Smejkala
 8. Žádost o přijetí nového člena – Kodešová Marie, Jiří Vosáhlo

             Plán dalších schůzí: předběžně  7.12.2015 

V Poděbradech dne 2.11. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show