ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 31.8. 2015 zaměřené na letní provoz TJ

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 31.8. 2015 zaměřené na letní provoz TJ

2015/09/07 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Havlík Jiří,

Omluveni:     Semirádová Helena, Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. V letních měsících proběhla :
 1. Výměna světel ve velkém sále.
 2. Počátek úprav půdy – kvůli potřebě úpravy stavebního povolení se stavba dokončí v průběhu roku.
 3. Výměna luxfer na všech podlaží VS za okna.
 4. Úklid venkovních prostor a úklid vnitřních prostor.
 5. Výměna posledních starých skříní v šatně VS – za set šatních boxů bez dvířek, přičemž střední blok je vyjímatelný pro občasnou instalaci TV.
 6. Oprava omítek a výmalba spodní šatny u VS. Instalace zrcadel na 2 sloupy mezi skříňkami.

Investice, které do konce roku ještě chceme realizovat :

  1. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem.
  2. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – zadáno
  3. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku
  4. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.
  5. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou.

Ostatní úkoly minulých zápisů

Br. Obr se s br. Smejkalem domluvili na tomto postupu postupného převodu činností, za účelem snížení úvazku k datu odchodu do důchodu :

–       Nalezneme člena TJ, který by převzal úplnou správu členské základny včetně objednávání známek, jejich správu, vydávání průkazek, úpravy databáze, tisk lístků na peníze, tisk sestav pro vedoucí oddílů, sestavení a odevzdávání potřebných formulářů pro župu, které se dělá v měsíci leden.

–       Již nyní převádíme úklid na externí pracovní síly.

–       Domluvili jsme se s br. Votíkem, aby byl TJ jeden den v týdnu k dispozici za účelem údržby. Vedoucí oddílů a trenéry výbor žádá, aby v případě nálezu potřebné údržby žádali mailem, či lístkem do schránky u výboru / br. Votíka potřebné údržby. Navíc br. Votík bude sám dělat kontrolní prohlídky. Údržba se bude týkat vnitřních i vnějších prostor TJ.

Nové body – schůze 4/2015

 1. Informace o možných změnách dotací MÚ  –  dotační poukázky zůstanou pravděpodobně zachovány a vydávat by se mohli od 15.10.2015 (pokud je schválí zastupitelstvo města)
 2. Dotaz br. Votíka na posunutí času tréninku v pondělí a čtvrtek o 30 minut – ses. Rožová se domluví a dá vědět.
 3. Prosba ses. Rožové o úpravu nástěnek ve vstupu do sokolovny – vybavením extrudovaným polystyrenem ploch k připínání fotek a plakátků.
 4. Dne 11.9.2015 proběhne Noc Sokoloven – programem bude opékání buřtů na zahradě (br. Obr již zajistil dříví, buřty zajistí br. Smejkal s br. Jánským a ses. Rožovou). Dále proběhne Noc otevřených dveří v čase 20:30 – 22:30 pro veřejnost (organizuje ve velkém sále oddíl SG) a nakonec proběhne přespávání v Sokolovně – oddíl SG, ST a další kdo se přidá.
 5.  Oddíl SG žádá o uvolnění sokolovny pro soustředění (zábor VS na termín 27.10 večer – 31.10. Sobota/ 1.11. Neděle 16:00 – závěr soustředění potvrdí ses. Zmeškalová) – prosíme nepronajímat tyto časy, Vánoční besídka – 18.12.2015. Závod SG 16.1.2016 do 17:00

Plán dalších schůzí: 2.11.2015 a 7.12.2015 v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 31.8. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show