ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 1.6. 2015 zaměřené na letní provoz TJ

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 1.6. 2015 zaměřené na letní provoz TJ

2015/06/18 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie, Rožová Markéta, Vach Michal Omluveni:     Semirádová Helena, Havlík Jiří

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. V letních měsících budou probíhat tyto investice, úpravy a opravy :
 1. Výměna světel ve velkém sále.
 2. Úprava půdy – prořez trámů dle projektu od Ing. Boreckého, zateplení šatny a některé úpravy vstupu (úkol br. Votík) (dodatek názor J. Obra : ať je zábradlí rozebíratelné – pro nošení stolů ST).
 3. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem.
 4. Výměna luxfer na všech podlaží VS za okna. (rozpočet  34tis)
 5. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – zadáno
 6. Úklid venkovních prostor před i za sokolovnou.
 7. Úklid příručních prostor velkého sálu (oddíl SG)
 8. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku – dodavatelem. – očekáváme cenovou nabídku.
 9. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou – Br. Obr navrhl osadit kamenné bloky u vstupu na hřiště silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička. – zajistí br. Obr
 10. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýza – očekáváme cenovou nabídku.
 11. Výměna posledních starých skříní v šatně VS – za set šatních boxů bez dvířek, přičemž střední blok by mohl být vyndavatelný, aby zde šlo instalovat TV pro soustředění. Rozpočet 15tis
 12. Oprava omítek a výmalba spodní šatny u VS. Instalace zrcadel na 2 sloupy mezi skříňkami.
 13. Drobné povrchové opravy v prostorách celé sokolovny.

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Br. Obr z důvodu nároku na odchod do řádného důchodu v roce 2014 vypracoval v průběhu soubor činností, které jsou ve správě jednoty vykonávány. Dále si má zvolit činnosti, které nadále bude vykonávat. ÚKOL (br. Obr)  Výbor bere na vědomí potřebu hledání budoucího správce Sokolovny, který by se u br. Obra zaučoval (rok 2016).

Nové body – schůze 3/2015

 1. Výbor svolává na termín 20.6. od 9:00 brigádu. Účelem je především úklid venkovních prostor – hřiště před sokolovnou, ale také zahrada za sokolovnou. Dále proběhne úklid některých vnitřních prostor – oddíl SG vyklidí kumbál pod schody, nářaďovnu a skříňky “u hudby” a uklidí je. Kumbál se ponechá vyklizený, aby mohl být vymalován.
 2. Za odměnu za účast na brigádě proběhne od odpoledních hodin (12:00) do večera NA ZAHRADĚ za sokolovnou společenský program s ohněm, buřty a podobně. Účastníci v průběhu dne posoudí potřebnost pevného krytého sezení pro takovéto akce.
 3. Výbor souhlasí s přijetím nového člena do oddílu ST : Záboje Martina
 4. Jan Síla – oslava – Výbor souhlasí s udělením pamětního listu –
 5. Airtrack : bude přivezen v pondělí 8.6. a odvezen 20.6.
 6. Informace o využití sálu o prázdninách : 25.7. – H.Počernice – 2.8. , 8.8. – 21.8. Kladno, 22.8. – 31.8. GYM, MS – 19.8 – 21.8. AE
 7. Prázdninový provoz má na starosti J. Obr. úklid zajištěn brigádami.
 8. Informace o možných změnách dotací MÚ (poukázky)
 1. Organizace brigády: Br. Vach povede venkovní úklid, Br. Zmeškal povede úklid gym. prostor a velkého sálu, Ses. Doležalová zajistí mytí oken, Br. Smejkal zajistí občerstvení
 2. BOZP brigády: Br. Smejkal zajistí formuláře a úvodní školení BOZP.

Plán dalších schůzí: 31.8. 2015 v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 1.6. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal

 

×
Show