Autor: Michal Vach

Sokolský ples

Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/1171516996316583/


2018/01/20 0

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 16.11.2017

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, , MUDr. Zmeškal Miroslav, Monika Sobotková, Doležalová Věra, , Fingerová Lucie Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , Obr Jiří, Úvod Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné. volba zapisovatele – br. Smejkal. Program: Informace Žádost o finanční pomoc SK Jižní město s nákupem nového zařízení bowling Sokolský ples Informace:…
Read more


2017/11/21 0

ZÁPIS ze 5. schůze výboru TJ konané dne 16.10.2017

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , MUDr. Zmeškal Miroslav, Monika Sobotková, Doležalová Věra Úvod Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné. volba zapisovatele – br. Smejkal. Program: Informace Úprava rozdělení dotace na činnost mezi oddíly Sokolský ples Sraz župního náčelnictva Informace: Oslovili jsme sousedy…
Read more


2017/10/23 0

ZÁPIS ze 4. schůze výboru TJ konané dne 28.8.2017

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Monika Sobotková, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Rožová Markéta, hosté: Ing. Jan. Mejzr, Mgr. Josef Svoboda, Martin Doležal Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , MUDr. Zmeškal Miroslav Úvod Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné. volba zapisovatele – br. Smejkal. Program: Informace Rozdělení dotace na činnost mezi oddíly Termíny…
Read more


2017/08/30 0

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 5.6.2017

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta, Omluveni:   Semirádová Helena,  Bc. Vach Michal, Monika Sobotková, Úvod Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné. volba zapisovatele – br. Smejkal. Program: Finální volba barvy do VS (aktuální plán – zachovat stávající barvu, nejstarší část zdi (spodní řada oken)…
Read more


2017/06/22 0