ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ pořádané prostředky dálkové komunikace v týdnu od 23.10. do 30.10. 2020 Oslovení členové výboru Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Momika Szabóová Na vědomí též: Michal Vach, Jan Mejzr, Hana Vaňková – kontrolní komise TJ Zapisovatel…
Read more


2020/12/01 0

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 13.2.2020

Přítomni: Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, Jana Piroutková, Jan Mejzr Omluveni: MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Momika Szabóová Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné. Volba zapisovatele – br. Smejkal. Program:              Informace a rozhodnutí výboru TJ Rozprava Závěr Informace a rozhodnutí výboru TJ Smejkal v úvodu dal slovo…
Read more


2020/02/18 0

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ konané dne 18.11.2019

Přítomni: Fingerová Lucie, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Szabóová Monika, Obr Jiří Omluveni: MUDr. Zmeškal Miroslav, Rožová Markéta, Monika Sobotková Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné. Volba zapisovatele – br. Smejkal. Br. Smejkal poděkoval za pomoc s organizací akcí Noc Sokoloven a Památný den Sokolstva Program:              Informace a rozhodnutí výboru TJ Rozprava Závěr…
Read more


2019/11/26 0

Výzva – Foto PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Památný den Sokolstva ze dne 8. 10. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/VRuQcddz1vVFg6HS6 Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21×29,7cm (A4)  a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem. Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie…
Read more


2019/10/15 0

Výzva – Foto NOC SOKOLOVEN

  Máte zájem získat tisk nějaké fotografie z akce Noc Sokoloven ze dne 27. 9. 2019? Zde je odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/C4Xb4wrz5Zi836Uc6 Tisk je možný ve dvou formátech, a to 21×29,7cm (A4)  a 10x15cm, oboje s malým bílým okrajem. Prosím vyberte číslo fotky, formát, počet kusů a svůj požadavek napište včetně označení akce, ze které fotografie…
Read more


2019/10/15 0
×
Show
Informace k řešení neodchozených tréninků v TJ Sokol Poděbrady za období 9-12/2020
Vážení rodiče, vzhledem k nastalým skutečnostem ve společnosti a nemožnosti odchodit tréninky vašich dětí, přesouváme uhrazené platby do dalšího období. O výši příspěvku na další období budete informováni, až nám to příznivější situace dovolí. Příspěvek bude tedy upraven aktuálně každému na míru.

• Důležité jsou termíny přerušení/obnovení činnosti oddílů rozhodné k určení doby, za kterou bude uhrazená částka převedena.
• TJ Sokol Poděbrady upraví předpis vaší platby v daném jednotlivém oddílu a vznikne vám přeplatek, který bude převeden na další období.
• V případě nepokračování členství a trénování v TJ Sokol Poděbrady máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku (vratku) prostřednictvím mailu Vašemu trenérovi, kde vypíšete také číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní TJ Sokol Poděbrady a dohodnete si další postup.
• V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.
Pokud po celou dobu přerušení činnosti TJ Sokol Poděbrady probíhaly distanční tréninky, nebude vrácena žádná částka. Pokud po část období přerušení činnosti probíhaly distanční tréninky, bude zohledněna poměrná část platby. Tréninky realizovány distanční formou byly tímto způsobem nahrazeny.
PLATBA ÚPLATY na období 1 - 6/2021
O termínu platby úplaty na 1. pololetí roku 2021 budeme informovat, až nám to příznivější situace dovolí.
TJ Sokol Poděbrady